Thomas Cook presents मटा पर्यटन संवाद | MT Culture Club

Thomas Cook presents मटा पर्यटन संवाद

Date :Sun August 25, 2019 Time :09:00 am
RG Banquet Hall 2nd Floor, Boulevard Shopping Centre Lodha, Mumbai Nasik Rd, Majiwada, Thane,
Sun August 25, 2019
09:00 am
RG Banquet Hall 2nd Floor, Boulevard Shopping Centre Lodha, Mumbai Nasik Rd, Majiwada, Thane,
Member Price Free (inclusive of all taxes)
Non Member Price Free (inclusive of all taxes)

To avail special deals and discounts, become a member Click Here

एकंदरीतच पारंपरिक पर्यटनाची व्याख्या पुरती बदलली आहे.अशा वेगवेगळ्या ट्रेंण्डसची माहिती करून घेण्याची संधी मटा पर्यटन संवादच्या निमित्ताने मिळणार आहे त्यामुळे पर्यटनाच्या इत्यंभूत माहिती बरोबरच आकर्षक ऑफर्स देणारा हा संवाद चुकवू नका.

Similar Experiences
Mumbai Sandwich Making
2021-10-22
Zoom Webinar
Know More >
Japanese Language Course
2021-09-22
Know More >
FITNESS AT HOME WORKSHOP
2021-10-17
Know More >
French Language Course
2021-09-21
Know More >
German Language For Kids
2021-10-07
Know More >