Skit Writing | MT Culture Club

Skit Writing

Date :Sat February 26, 2022 Time :03:00 pm Available Seats : 72
Gokhale Institute, Deccan Gymkhana, BMCC Road, Shivaji Nagar, Pune
Sat February 26, 2022
03:00 pm
Available Seats : 72
Gokhale Institute, Deccan Gymkhana, BMCC Road, Shivaji Nagar, Pune
Member Price Free (inclusive of all taxes)
Non Member Price Free (inclusive of all taxes)

To avail special deals and discounts, become a member Click Here

‘स्कीट लेखन’ ही कार्यशाळा दुपारी तीन वाजता होईल. अगदी थोड्या वेळात हास्याची लकेर उमटविणारे प्रहसन किंवा स्कीट आपण अनेकदा पाहतो. हे स्कीट लिहिण्याची प्रक्रिया, त्याची कथा-पटकथा-संवाद-पात्रयोजना या विषयीची माहिती प्रसिद्ध लेखक मिलिंद शिंत्रे देणार आहेत.

Similar Experiences