Shyamrang

Date :Fri May 31, 2019 Time :08:45 pm Available Seats : 75
Yashwant Natya Mandir, Matunga
Fri May 31, 2019
08:45 pm
Available Seats : 75
Yashwant Natya Mandir, Matunga
Member Price 500 (inclusive of all taxes)
Non Member Price 400 (inclusive of all taxes)

To avail special deals and discounts, become a member Click Here

श्यामरंग... त्या, त्यांचे प्रश्न आणि कृष्ण या नावातच या कलाकृतीचे वेगळेपण जाणवते. हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलेले महाभारत, आजही तितकेच नवे आणि समृद्ध भासते. त्यातील कित्येक कथा, व्यक्ती आपल्याला माहीतही नसतात. श्यामरंगात, महाभारतातील अशाच काही महत्त्वाच्या ओळखीअनोळखी स्त्रिया भेटतात, ज्यांचे आयुष्य कृष्णामुळे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या बदलून गेले होते. त्यांच्या आणि कृष्णाच्या नात्याकडे पहाताना आज आपल्या मनात अनेक प्रश्न येतात. ते प्रश्न त्यांनाही पडले असतील का? त्या प्रश्नांचा रंग शोधायचा प्रयत्न म्हणजे श्यामरंग.

Buy 1 at 500 and get 50% disc on 2nd ticket

For more details call on 9167711649. (11am to 7pm)

Similar Experiences
Paalaksutra (A Natural kind of experiment on parents & Next-Gen of children)
2020-05-31
Live Webinar
Know More >
Aniruddha Joshi LIVE
2020-05-31
FB Live
Know More >
Masterclass with Maestro
2020-05-31
Live Webinar
Know More >
Stay fit at your home with Zumba!
2020-06-01
FB Live
Know More >
Play Ancient Games at Home with your family
2020-06-13
Online Video Tutorial
Know More >