| MT Culture Club

Date :Sat June 25, 2022 Time :09:30 am
BMCC, Pune
Sat June 25, 2022
09:30 am
BMCC, Pune
Member Price Free (inclusive of all taxes)
Non Member Price Free (inclusive of all taxes)

To avail special deals and discounts, become a member Click Here

करिअर इन सायन्स अँड रिसर्च, करिअर इन डेटा सायन्स,  अॅनालिटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स, करिअर इन टूरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी, फिल्म अँड ड्रामाज

  २५ जून करिअर इन सायन्स अँड रिसर्च - सकाळी ९.३० ते १०.४५ - डॉ. अरविंद नातू करिअर इन डेटा सायन्स,  अॅनालिटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स -  सकाळी १०.४५ ते १२ - डॉ. सीमा पुरोहित   २६ जून करिअर इन टूरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी - सकाळी ९.३० ते १०.४५ - नैना साळवे फिल्म अँड ड्रामाज - सकाळी १०.४५ ते १२ - गिरीश केमकर

Similar Experiences