MaTa Maha Geet | MT Culture Club

MaTa Maha Geet

Date :Tue August 25, 2020 Time :11:00 am
Tue August 25, 2020
11:00 am
Member Price (inclusive of all taxes)
Non Member Price (inclusive of all taxes)

To avail special deals and discounts, become a member Click Here

महाराष्ट्र हा लढवय्यांचा देश आहे. आजची कोरोना विरुद्धची लढाईसुद्धा अख्खा महाराष्ट्र एक होऊन लढतो आहे. ह्या लढाईत स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता लढणारे लढवय्ये व नाउमेद न होता उद्याची आशा मनात बाळगणाऱ्या प्रत्येकाच्या गौरवार्थ सादर करत आहोत,
 
महाराष्ट्राचे चैतन्यगान 'मटा महा गीत'
 
https://youtu.be/1PaSyUDcmms
 
 

Similar Experiences